Toto je strojový preklad. Ospravedlňte prosím prípadné nepresnosti alebo chyby v preklade.
Originál je v českom jazyku.

PelJob

Napríklad:

ORIGINÁL STARTÉR MITSUBISHI L3e-61 GB, BAGER PELJOB EB14.4, EB12.4, EB150, EB150XR,EB150XT, EB150XTV, EC16.4, EB200, EB200XT, EB200XTV, Sirius Plus
PELJOB štartér E185086370

ŠTARTÉR PELJOB EB250

ŠTARTÉR MITSUBISHI EB PELJOB 250, EB10 EB11 EB12 EB14 EB16 EB22 EB22.4 EB25.4, PELJOB EB250 XT EB28.4 EB28.4